Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia
Ordinačné hodiny
Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2,
budova nemocnice, PRÍZEMIE,
vchod z dvora
Lekár
MUDr. Miroslav Šorf CSc., MUDr. Zuzana Pastiriková
Sestra
Alena Bušová, Elena Barteková, Mgr. Tatiana Skovajsová, Zuzana Šicková
Kontakt
032 7740 330
E-mail