LSPP – Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast

LSPP – Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast
Ordinačné hodiny
pondelok – piatok : 16.00 – 22.00 hod.
sobota, nedeľa, sviatok : 7.00 – 22.00 hod.
Adresa
Ul. Kpt. Nálepku 2411/25
budova „novej“ polikliniky
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Odborný zástupca
MUDr. Viera Munková
Kontakt
032 7740 341