Prijmová interná ambulancia – nepretržitá prevádzka

Prijmová interná ambulancia – nepretržitá prevádzka
Ordinačné hodiny
Nepretržitá prevádzka
Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice,
PRÍZEMIE
Sestry
Eva Majtásová, Martina Mikolášková, Oľga Fašková, Mgr. Mária Fürstová, Bc. Ana Marčok
Kontakt
032 7740 304