NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zahájila prevádzku Infúzneho denného stacionára v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 14:00 hod. v budove nemocnice – vchod z dvora hneď vľavo dolu schodmi (bývalé priestory FBLR) – pracovisko je označené smerovou tabuľou.
Bližšie informácie a objednávanie: na tel. č. 032 7740 390.

V infúznom dennom stacionári sa podávajú všetky druhy infúzií indikované odbornými a všeobecnými lekármi.

Cena: Podanie 1 infúzie: 10,- € v prípade, ak si pacient prinesie naordinované lieky.

Podanie infúzií indikovaných zmluvnými lekármi NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. pacient nehradí.