Návštevy lôžkových oddelení sú povolené len v rúškach !!! – každý si prinesie so sebou – dňom 03. 04. 2024 v pôvodnom režime :

streda 15.00 – 16.30 hod., nedeľa 13.00 – 17.00 hod..

V ostatných dňoch sú povolené návštevy len po dohovore s ošetrujúcim lekárom.