Testovanie PCR a antigénové testovanie je ukončené dňa 30.3.2023