Dňom 31. 05. 2023 bude zahájená prevádzka druhej ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE
v budove nemocnice – ambulantný trakt I. poschodie – vchod z dvora nemocnice

Objednávanie pacientov je možné : pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hod. na č. tel. 0915984508, najlepšie SMS správou.