Dňom 2. novembra 2021 budú presťahované nasledovné ambulancie:

Reumatologická ambulancia s Denzitometriou
Urologická ambulancia
Hepatologická ambulancia

Ambulancie budú presťahované na adresu:
Ul. Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky, 1. poschodie
Telefónne čísla ostávajú nezmenené.