Dňom 2. novembra 2022 budú presťahované nasledovné ambulancie:

Interná ambulancia MUDr. Repíková Miriam
Interná ambulancia a alergológia MUDr. Podmajerská Silvia
Všeobecný lekár MUDr. Ševčíková Gabriela

Psychiatrická ambulancia MUDr. Lúčna Silvia

Ambulancie budú presťahované na adresu:
Ul. Kpt. Nálepku 854/11
budova starej polikliniky
Telefónne čísla ostávajú nezmenené.