V záujme zlepšenia efektivity práce lekárov a zdravotných sestier na lôžkových oddeleniach vzhľadom k neustále narastajúcemu počtu telefonátov prosíme klientov nášho zdravotníckeho zariadenia o dodržiavanie nasledovného:

  • objednávanie pacientov na plánovanú hospitalizáciu, alebo dohodnutie akútneho prekladu
  • interné lôžkové oddelenie 032/77 40 304 – príjmová interná ambulancia
  • oddelenie FBLR 032/77 40 317 po 11.00 h

Informácie o pacientoch na internom oddelení (A, B, JIS) a na FBLR oddelení sú poskytované
v pracovné dni v čase medzi 11. 00  – 15.00 hod. telefonicky na nasledovných tel. číslach:
JIS –  032/77 40 301
Interné odd. „A“ – lekári 032/77 40 315, sestry 032/77 40 310
Interné odd. „B“ – lekári 032/77 40 313, sestry 032/77 40 323
FBLR oddelenie – lekári 032/77 40 317, 032/77 40 324, sestry 032/77 40 316

Informácie po prepustení pacienta o výsledkoch vyšetrení realizovaných počas hospitalizácie:
032/77 40 329, 032/77 40 380.