Čo si treba zobrať do nemocnice

 • občiansky preukaz,
 • preukaz zdravotnej poisťovne,
 • odporúčania na hospitalizáciu,
 • výsledky Vašich vyšetrení,
 • v prípade plánovaného operačného výkonu výsledky potrebných predoperačných vyšetrení,
  kontakt na svojho ošetrujúceho lekára,
 • kontaktnú adresu a telefón na rodinných príslušníkov alebo osoby blízke,
 • lieky, ktoré užívate (v originálnom balení alebo ich zoznam a dávkovanie),
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak Vám bolo vystavené už pred hospitalizáciou),
 • toaletné a osobné potreby, prezuvky,
 • pyžamo, nočnú košeľu, príp. domáce oblečenie (môže byť v niektorých prípadoch vyžadované nemocničné),
 • župan,
 • niečo na prípadné čítanie (knihu, časopis)
  mobilný telefón (mobilné telefóny môžu rušiť niektoré zdravotnícke prístroje, a preto sa v každom prípade o možnostiach použitia dohodnite s personálom na oddelení),
  osobné zdravotné pomôcky (načúvadlo, barle, palice a pod.).