na Ul.. Dibrovova 860/8

PROTETIKA a. s., BRATISLAVA –  pondelok  8:00 – 12:00   12:30 – 14:30

Reha-CARE, s. r. o., BRATISLAVA – utorok 9:00 – 14:00