NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Ulica M.R. Štefánika 812/2
915 31 Nové Mesto nad Váhom
tel: 032 7740 411
e-mail *:

Riaditeľ

MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
Tel.: 032 7740 350

Asistentka riaditeľa pre organizáciu vnútorného riadenia

Dana Macejková
Tel.: 032 7740 350

Námestník riaditeľa pre hospodárstvo – technický úsek

Ing. Miloš Makara
Tel.: 032 7740 350

Vedúca sekretariátu a právny referát

Jana Horňáková
Tel.: 032 7740 351

Námestníčka pre ošetrovateľstvo, manažér SMK

Mgr. Tatiana Skovajsová
Tel.: 032 7740 337

* Upozornenie:

Ak náš e-mail mienite použiť pre zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z našej strany vyžiadaná, porušíte tým zákon č. 147/2001 Zb., zákon č. 610/2003 Zb. a Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council.

Administratívni pracovníci

Ekonomické oddelenie
Referát finančnej učtárne
Soňa Piscová
Tel.: 032 7740 355


Oddelenie personálne a mzdové
Vedúca oddelenia
Ing. Viera Malečková
Tel.: 032 7740 358


Oddelenie automatizovaného spracovania dát a informatiky
Vedúca oddelenia
Mgr. Michaela Bahníková
Tel.: 032 7740 353

Správca IT
Peter Chromek
Tel.: 032 7740 352


Oddelenie prevádzkovo-technické a investičné
Správca NsP
Ing. Ivan Juráček
Tel.: 032 7740 402


Oddelenie MTZ a skladovania
Vedúca oddelenia
Ing. Marta Kolníková
Tel.: 032 7740 363


Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania
diétna sestra: Marianna Šimončičová
Tel.: 032 7740 366