NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zavádza miniinvazívnu procedúru využívanú v liečbe hernií intervertebrálnych diskov zmesou ozón – kyslík. Hlavné mechanizmy účinku aplikovaného medicínskeho ozónu sú v zmenšení objemu herniovaného disku, vzniku fibrózy, v zlepšení transtkanivovej oxygenácie a tým k zmierneniu hypoxie, v pôsobení chemickej akupunktúry, znížením opuchu a reflexnom ovplyvnení bolesti. Výsledkom uvedených účinkov je redukcia kompresie nervového koreňa s analgetickým a protizápalovým efektom na komprimované nervy. Aplikácia môže byť zvolená pod kontrolu CT, RTG alebo z voľnej ruky intraforaminálne, periradikulárne, paravertebrálne, do intervertebrálnych kĺbov – faziet, epidurálne alebo priamo do herniovanej platničky – intradiskálne. Miesta aplikácie ozónu ako i ich počet sa určuje podľa ochorenia a aktuálneho zdravotného stavu pacienta.

Ozonotherapia v našej organizácii je zameraná na liečbu diskogénneho vertebrogénneho algického syndrómu aplikáciou ozónovej zmesi intradiskálne a do nervového koreňa pod navigáciou počitačovej tomografie (CT). Na zníženie možných komplikácií používame pri aplikácii nadštandardné ihly CHIBA od americkej firmy Cook . Liečebnú procedúru vykonáva vyškolený tím – neurológ, rádiológ, lekár FBLR a rádiologický asistent na základe získaných certifikátov zo školenia vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 u prednostu Rádiodiagnostickej kliniky Doc. MUDr. V. Janíka, CSc.. Procedúra sa vykonáva na CT pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. v budove nemocnice.
Ošetrenie indikuje neurológ alebo lekár FBLR.
Najčastejšou indikáciou k aplikácii medicínskeho kyslíku intradiskálne sú :

 • cervikobrachiálny syndróm s príslušnými klinickými príznakmi a rádiologickým potvrdením malej alebo stredne rozsiahlej herniácie disku s alebo bez degenerácie disku, rezíduá po chirurgickej liečbe s recidívou hernie disku (zatiaľ sa nevykonáva na našom pracovisku )
 • lumboischiadický syndróm s bolesťami v drieku a dolnej končatine, neodpovedajúcej na konzervatívnu liečbu trvajúcu aspoň 6 týždňov s rádiologickým potvrdením ako hore.

Najčastejšie kontraindikácie sú:

 • cervikálna myelopathia
 • ťažký motorický deficit
 • syndróm caudae equinae
 • voľné fragmenty disku
 • infekčné a nádorové ochorenia
 • thyreotoxikóza
 • infarkt myokardu posledné 3 mesiace
 • hypertenzia nad 200/100 torr
 • tehotné a dojčiace matky
 • akútna psychóza

Informačný leták si môžete stiahnuť tu.

Cena
podanie prvej intradiskálnej dávky ozónu 50 €
podanie druhej intradiskálnej dávky ozónu 45 €
podanie tretej intradiskálnej dávky ozónu 40 €

Ordinačné hodiny
denne od 7.00 do 15.00 hod

Objednávanie pacientov
032 / 7740 307
Mgr. Andrea Burganová