Ozonotherapia v našom zdravotníckom zariadení je zameraná na liečbu diskogénneho vertebrogénneho algického syndrómu driekovej časti chrbtice aplikáciou ozónovej zmesi intraforaminálne (k nervovému koreňu) alebo intradiskálne pod CT navigáciou – kontrolou. Na zníženie možných komplikácií používame pri aplikácii nadštandardné ihly CHIBA od americkej firmy Cook. Liečebnú procedúru – ozonotherapiu vykonávajú pracovníci CT pracoviska i za spolupráce neurológa. Ozónová terapia sa vykonáva na CT pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. v budove nemocnice. Ozonoterapiu indikuje odborný lekár – neurológ, lekár FBLR, ortopéd, chirurg alebo iný odborný lekár. Najčastejšou indikáciou ozonoterapie – aplikácii medicínskeho kyslíku intradiskálne alebo intraforaminálne, na našom CT pracovisku sa vykonáva liečba driekového – lumbosakrálneho úseku chrbtice – poškodenie medzistavcových platničiek, lumboischiadický syndróm s bolesťami v drieku a dolnej končatiny, neodpovedajúcej na konzervatívnu liečbu trvajúcu aspoň 6 týždňov s rádiologickým diagnostikovaním. Cena podanie prvej aplikácie ozónu v oblasti LS chrbtice 50 € podanie druhej aplikácie ozónu v oblasti LS chrbtice 45 € podanie tretej aplikácie ozónu v oblasti LS chrbtice 40 v s rádiologickým diagnostikovaním.

Informačný leták si môžete stiahnuť tu.

Cena
podanie prvej intradiskálnej dávky ozónu 50 €
podanie druhej intradiskálnej dávky ozónu 45 €
podanie tretej intradiskálnej dávky ozónu 40 €

Objednávanie pacientov
032 / 7740 307